مشتریان ما
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

ویژگی های شگفت انگیز

ویژگی هایی که شما دوست خواهید داشت.

alternative

ارسال پیام خوش آمدگویی

با پیام های سفارشی به کاربران جدید خود خوش آمد بگویید.

alternative

دایرکت بر بستر وب

بدون استفاده از دیوایس خود و از طریق مرورگر با فالورهای خود گفتگو کنید.

alternative

پست ها و استوری های زمانبندی شده

محتوای خود را به صورت زمانبندی شده منتشر کنید

گام های رشد کسب و کار خود را برنامه ریزی کنید

از اسکریپت دایرکت اینستاگرام برای استراتژی رشد کسب و کار خود استفاده کنید.

خرید
alternative
alternative

چندین اکانت اینستاگرام را اضافه و مدیریت کنید

 • به سادگی برای تمامی مخاطبان پیام ارسال کنید
 • پست های خود را زمان بندی کنید
 • روند رشد اینستاگرام خود را مشاهده نمایید
خرید

جدول قیمت

قیمت های باورنکردنی ما!

ویژه

سالیانه
0 روز تست رایگان

250000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 200 مگابایت
 • حداکثر 500 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس

ویژه

خوش آمدگویی سطح1 سالیانه
0 روز تست رایگان

600000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 3,600 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
خوش آمدگویی سطح2 سالیانه
0 روز تست رایگان

900000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 7,200 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
خوش آمدگویی سطح3 سالیانه
0 روز تست رایگان

1200000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 14,400 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
خوش آمدگویی سطح4 سالیانه
0 روز تست رایگان

2000000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 48,000 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال اتوماتیک پست و استوری سطح1
0 روز تست رایگان

100000تومان
دوره پرداخت ماهانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 30 مگابایت
 • حداکثر 1 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال اتوماتیک پست و استوری سطح2
0 روز تست رایگان

125000تومان
دوره پرداخت ماهانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 100 مگابایت
 • حداکثر 1 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال اتوماتیک پست و استوری سطح3
0 روز تست رایگان

150000تومان
دوره پرداخت ماهانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 200000 مگابایت
 • حداکثر 1 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال اتوماتیک پست و استوری سطح4
0 روز تست رایگان

200000تومان
دوره پرداخت ماهانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 300 مگابایت
 • حداکثر 1 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
پاسخگویی هوشمند و اتوماتیک دایرکت سطح1
0 روز تست رایگان

600000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 3,600 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
پاسخگویی هوشمند و اتوماتیک دایرکت سطح2
0 روز تست رایگان

900000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 7,200 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
پاسخگویی هوشمند و اتوماتیک دایرکت سطح3
0 روز تست رایگان

1200000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 14,400 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
پاسخگویی هوشمند و اتوماتیک دایرکت سطح4
0 روز تست رایگان

1500000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 50,000 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال پیام اتوماتیک و انبوه دایرکت سطح1
0 روز تست رایگان

600000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 3,600 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال پیام اتوماتیک و انبوه دایرکت سطح2
0 روز تست رایگان

900000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 7,200 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس
ارسال پیام اتوماتیک و انبوه دایرکت سطح3
0 روز تست رایگان

1200000تومان
دوره پرداخت سالیانه

 • حداکثر 1 حساب اینستاگرام
 • حداکثر فضای آپلود 1 مگابایت
 • حداکثر 14,400 پیام
 • نوع پست ها: تصویر، ویدیو و آلبوم
 • دستیار زمان بندی پست ها
 • دایرکت اینستاگرام بر بستر وب
 • ارسال گروهی پیام
 • لیست سفارشی کاربران
 • برنامه ریزی حالت خودکار
 • لیست پیام های از پیش تعریف شده
 • شناسایی آنفالورها
 • پشتیبانی از اسپینتکس

پیشنمایش ویدیویی محصول

این ویدیو بر اساس یک نمونه واقعی از مشتریان می باشد و نشان دهنده این است که چرا یک کسب و کار نیازمند این اسکریپت می باشد

alternative

نظرات مشتریان

alternative

خیلی وقت هست از این اسکریپت استفاده می کنم و واقعا راضی هستم.

محمدرضا امیری

alternative

قبلا از ربات های دیگری استفاده می کردم اما پیجم بلاک شد اما با این اسکریپت چنین مشکلی نداشتم

مونا محمدی

alternative

از مزایای این اسکریپت این هست که دقیقا از API خود اینستاگرام استفاده می کنه و واقعا عالیه.

احسان فرامرزی